Usf-logo
BGP-siden
Søk disse sidene med Google


Logg inn, om du skal gjøre noe

Ny? Glemt passord? Endre

Oppdatering uten endring
Det er nå gjort en stor omskrivning av koden på disse sidene. Etter denne endringen er målet at sidene skal være like slik de var før endringen.

Sidene bruker nå Python 3. Det er fortsatt CherryPy som leverer alle sidene og Mako som brukes til å lage de mer kompliserte sidene. Bilde
Hans-Inge Kongevold (Sun Apr 4 23:58:27 2021)

Første BGP 2021
Som en ser har Søråshøgda fått arrangert en BGP-turnering så og si mellom smittebølgene. Dette er den eneste turneringen det har vært mulig å arrangere i år.

Over påsken er det en fin tid til å planlegge BGP-turneringer for resten av året. Det gjelder både turneringer med kort frist, når en ser at dette er mulig igjen, og for høsten, hvor det nå virker som om turneringer kan arrangeres som normalt.
Hans-Inge Kongevold (Mon Apr 5 00:04:53 2021)

Sørås Supertirsdag
Resulater fra denne turneringen er lastet opp:
Sørås Supertirsdag
Hans-Inge Kongevold (Sat Apr 3 18:34:32 2021)

Lokale BGP-turneringer
Det er stadig endringer i lokale og sentrale regler når det gjelder muligheten til å arrangere BGP-turneringer. Så langt i år har det vel for det meste vært snakk om å nesten eller snart kunne arrangere BGP-turneringer.
En ting som har dukket opp er begrensninger av deltagelse til bare å gjelde en kommune. Selv om dette bryter litt med prinsippet for BGP, vil det være mulig å få godkjent en turnering med disse begrensningene.
Det samme vil gjelde om det kommer tak på antall deltager eller andre typer geografiske begrensninger på hvem som kan delta. Vi vil godkjenne BGP-turneringer som må tilpasse seg lokale smittevernregler, selv om dette betyr at de ikke er åpne for alle.
Hans-Inge Kongevold (Tue Mar 2 10:52:34 2021)

BGP-turneringer 2021
Fram til 18. januar er det ikke lov med arrangementer tilsvarende en BGP-turnering. Dette er i alle fall en grei beskjed.

Ut over dette må en gjerne søke om å arrangere BGP-turneringer i 2021. Arrangørene må vurdere om turneringen kan gjennomføres i forhold til gjeldene regler og anbefalinger. Dette kan i prinsippet variere med lokale forhold, som smittetrykk og forventet antall deltagere m.m.

En kan både søke om å få terminfestet turneringer langt fram i tid, hvor man tror situasjonen blir normal igjen, eller på kortere varsel når en har fått nye regler lokalt og sentralt som tillater gjennomføringen.
Hans-Inge Kongevold (Tue Jan 12 17:47:39 2021)

BGP-sesongen 2020
Resultatene for denne sesongen er nå klare og vinneren i alle klasser ble Corona. Samlet deltagelse ble liggende på 20 prosent av en normalsesong.

Dersom du finner andre feil på lista, så gi beskjed til oss. Bilde
Hans-Inge Kongevold (Mon Jan 11 22:50:03 2021)

KM Østfold
Resulater fra denne turneringen er lastet opp:
KM Østfold
Hans-Inge Kongevold (Sun Nov 8 21:42:26 2020)

Siste nyheter på denne siden:
05.04 Første BGP 2021
04.04 Oppdatering uten endring
03.04 Sørås Supertirsdag
02.03 Lokale BGP-turneringer
12.01 BGP-turneringer 2021
11.01 BGP-sesongen 2020
08.11 KM Østfold
08.11 Cafê Hygge BGP #4
07.11 Alta sjakklubb ungdom bgp oktober 2020
07.11 Alta sjakklubb ungdom bgp oktober 2020
Se flere nyheter Se alle
Del bgp.sjakk.no:
Følg BGP på Facebook
I dag fyller:
  • Jonas Rehman 8 år
Innbydelser til turneringer:

Last opp innbydelse her

Om denne siden

Denne siden er inngangen til alt som har med Barnas Grand Prix å gjøre. Enten du ser etter informasjon eller små og store nyheter, eller du trenger å gjøre noe i forbindelse med at en BGP-turnering skal arrangeres. Denne siden vil også dekke de andre store sjakkbegivenhetene for unge spillere i løpet av året, slik som USFs mesterskap. I forhold til nyheter er målet å lage noe av interesse for alle BGP-spillere og foreldre.

Vi håper også at brukerne av denne siden benytter muigheten til å legge ut eget stoff, som kan bli artige smånyheter for andre. Som:
Et fint bilde
En artikkel, eventuelt illustrert med et bilde
Lenker til tilsvarene stoff på andre hjemmesider, din eller andres.

Ikke vær beskjeden i forhold til å legge ut stoff fra din klubb eller familie. Det er helt OK med en artikkel som "Min første BGP-turnering", hvor egen sønn/datter er hovedperson. Det er heller ikke noen begrensning til BGP-stoff. Dersom klubben har gjort noe som er lurt eller artig, er også dette godt stoff.

Som det allerede er et par eksempler på, blir det veldig bra å legge ut et smakebilde med lenke til et web-album.