Oversikt kretsmesterskap

Oversikten er dannet fra tildelte BGP-poeng. For 2013 er alle mesterskapene tatt med, mens det i andre år kan mangle mesterskap fordi bare turneringer med KM i navnet er tatt med. (Oslo er et eksempel på dette.) Tror at jeg i fremtiden, om det blir noen, vil legge inn KM i navnet på alle kretsmesterskap.

Tilbake til rapporter

2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022|

Tilbake til rapporter

km