Oversikt rapporter

Dette er rapporter som dannes automatisk når ny turnering blir lagt til. Rapportene inneholder bare statestikk og ikke navn eller andre opplysninger om spillere og arrangører.

Oversikt over alderssammensetning

Viser hvor gamle de som spiller i BGP er, etter året de fyller i sesongen.

Historikk deltagelse

Viser deltagelse siden 1998. (Tidligere ble ikke alle deltagere registrert.)

Samleside grafikk

Dette er all grafikken som lages automatisk når en ny turnering blir lagt til.

Oversikt kretsmestere

Dette er en oversikt over kretsmestere og kretsmesterskap fra 2006.

Oversikt store turneringer

Viser de 100 med best deltagelse siden 2002.

Ferdige turneringer

Viser turneringer som er ferdige.

meny