Å arrangere en BGP-turnering

Denne siden inneholder en oversikt sider som er aktuelle for å arrangere en BGP-turnering.
[Versjon 1.6]

1. Søknad

Søknad om BGP-turnerng skjer nå kun via selvbetjeningsløsnng på Internett.
Dette vil gi deg et raskt svar og terminlster og bgp-sider oppdateres automatisk så snart søknaden er godkjent
Søknadskjema finner du her. Ofte vil det være enklere å bruke en tidligere turnering som mal, og du kan finne maler her. Bruker du mal fra en tidligere turnering klubben har hatt, er det kanskje bare dato som må endres. Men du kan også bruke malen fra en turnering du synes var grei i forhold til tenketid, antall runde og starttidspunkt.Dersom du skal søke om flere turnernger sammtidig, bruker du enklest tilbakeknappen i nettleseren din, etter at du har sendt inn første søknad. 

2. Endring

Du kan nå selv endre opplysnnger for turneringen og automatisk oppdatere disse opplysninger der disse vises.
Når du søker får du en mail som inneholder en "hemmelig lenke" til å gjøre dette for din turnering.
Alle opplysninger kan endres, men det hennvises til vanlig logikk i forhold til når opplysninger kan endres. (Et ekstra telefonnummer kan legges til kvelden før turneringen, men flytting av spillested er ikke så kjekt.)

3. Innbydelse

Systemet gir deg flere greie måter å legge ut innbydelser til turneringen.
Om du ikke velger noe annet, vises en standar innbydelse som inneholder nødvendige opplysninger. Denne innbydelsen kan du også henten inn i en tekstbehandler eller annet og bearbeide.
Du kan laste opp en innbydelse du har laget selv, slik at den kommer til syne på Nyhetsiden, her.
Dersom du nå oppdaterer turneringsinformasjonen med en lenke til denne innbydelsen, (som under punkt 2 ovenfor), vil din egen informasjon komme til syne i steden for standard innbydelsen.

4. Turneringen

Vi hopper over selve hovedbegivenheten her. Under turneringen er det viktig at en har fødselsdato på alle spillere. Dette er viktig for å kunne plassere spillerne i rett klasse under turneringen, og for å identifisere spillere ved innrapportering. Du må ha fødselsdato på alle som spiller sin første turnering, mens registrering vil eller gå enklere dess flere fødselsdatoer du har. Husk at det er mye enklere å få tak i fødselsnummer under turneringen enn senere. Selvfølgerlig er det også viktig å få navn og klubb korrekt, for dette er det som kommer på resultatslista på internett.
Bruk helst Ungdom, Kadett, Lilleputt, Miniputt og Mikroputt, Nybegynner som klassenavn. Og ikka A, B, C eller andre navn som ikke er selvforklarende.
For klassenavn i gruppene bør disse forkortelsene brukes

5. Innrapportering

Resultater fra turneringen skal innrapporteres innen et døgn etter at den er ferdigspilt, men gjerne raskere. Siden resultatlister blir tilgjenglige straks de er lastet opp, er dette en god service til deltagerne.  Resultater leveres her dersom Turneringsservice er brukt under turneringen (alle varianter av Turneringsservice kan brukes.) Også resultater i andre formater kan lastes opp og publiseres på denne måten herfra.

6. Bilder og annet stoff

Det er lett å lage en liten artikkel med et bilde her. Dersom klubben lager en større sak på egen hjemmeside, kan du også legge ut en lenke til denne.