Laste opp en resultatsliste:

Her kan du laste opp resultater fra en turnering hvor ikke Turneringsservice ble brukt. Resultater kan da vere i form av vanlige dokumentformater og regneark. Resultater som lastes opp vil med en gang bli synlig her, og kan dermed lenkes til fra mail eller ande web-sider.

3. Finn filen du vil laste opp

Last opp fil i en av disse formater: RTF, DOC, TXT og PDF. (HTML-filer skal og fungere.)
Filnavnet bor ha et navn som viser hvilken turnering det gjelder. Filnavnet ma ikke ha norske tegn eller mellomrom (Du ma rette filnavnet pa din egen maskin i forhold til dette for du laster opp filen.)

Du er logget inn som nic og trenger ikke passord her
Velg en fil:

4. Velg turneringen dette gjelder