Norsk Nettsjakkforening stiftet

Sverre Johnsen, tidliger kanskje mest kjent som redaktør for førsteraden, har nå kastet seg over Internett. Dette har resultert i mer liv i nyhetsgruppen  no.fritid.spill.sjakk , og nå også stiftelsen av Norsk Nettsjakkforening (NNSF). 
Nettsjakkforeningen skal være en interesseorganisasjon for de som spiller sjakk online på nettet. Denne formen for sjakk er omtalt i vår  tildligere artikkel; spill sjakk på nettet.

USF, og så langt jeg kjenner til også NSF, har en positiv holdning til nettsjakk. Håpet er at utviklingen med at flere spiller sjakk på nettet vil føre til øket interese for sjakk, og til slutt også flere medlemmer i sjakkforbundene.

Ønsker du å bli medlem i NSSF kan du melde deg på til Sverre på Sverre.Johnsen@dnv.com
 


Stiftelseserklæringen (fra nyhetsgruppen no.fritid.spill.sjakk):
Det ser nå ut til at vi har minst 10 interesserte. (inkludert 2 stk. som
har svart meg på e-mail)
Jeg har ikke fått noen negative reaksjoner på mine forslag til
formålsparagraf eller mine forslag til praktiske oppgaver. Jeg har notert
meg et forslag om å organisere mesterskap over ICC eller FICS.

Jeg erklærer derfor Norsk Nettsjakkforening stiftet. 

Jeg oppfordrer medlemmer og andre til å komme med forslag til et enkelt,
men fungerende nettdemokrati under tråden "Nettdemokrati"  

Inntil videre utnevner jeg meg selv til koordinator for NNSF.

Mine første oppgaver blir å:
-Lage en medlemsliste med e-mailadresser
-Sørge for at en formålsparagraf og arbeidsplan blir vedtatt etter en enkel
demokratisk prosess
-Etablere en første kontakt med NSF, NPSF og evt. andre organisasjoner vi
ønsker et samarbeide med
-Gjøre NNSF kjent via Norsk Sjakkblad, Norsk Postsjakkblad, Førsteraden og
hjemmesider jeg vet er mye lest.
 
 

Sverre Johnsen
 
Formålsparagraf

NNSF skal arbeide for å:
- Utbre interessen for sjakk blant norskspråklige internettbrukere 
- I samarbeid med andre norske sjakkforbund sikre et best mulig spille- og
læretilbud for norske sjakkspillere.
- Arbeide for å fremme nettsjakkens anseelse som fullverdig sjakkaktivitet.

- Fremme sine medlemmers interesser ved å fremstå som en samlet
interessegruppe. 

Synes det ville være naturlig om NNSF i første omgang ble en assosiert
forening til NSF.
Ser ingen grunn til å innføre noen medlemskontingent. Men det kan
etterhvert bli aktuelt å skille mellom betalende og ikke betalende
medlemmer. 
Ser heller ingen grunn til å oppnevne noe styre i vanlig forstand. Det
meste bør kunne avgjøres ved avstemninger enten i denne nyhetsgruppen eller
via e-mail. Jeg antar at avstemningsregler for andre nyhetsgrupper kan
tilpasses.
Innmelding og utmelding må kunne gjøres enten via denne gruppen eller ved
e-mail til en sekretær/koordinator. Et medlemsarkiv bør inneholde navn og
e-mailadresse og muligens fødselsdato.

Praktiske oppgaver
Praktiske oppgaver for en slik forening kan f.eks. være:
- Redusert kontingent for NNSF-medlemmer som ønsker direkte-medlemsskap i
NSF og som ikke allerede er medlemmer gjennom en NSF-klubb. Kanskje en
svært lav kontingent, men en ekstra-avgift til arrangøren for hver
turnering man deltar?
- Arrangere et NM i nettsjakk. Kanskje en cup der de siste rundene spilles
under kontrollerte former (ingen bruk av sjakkprogammer osv.)
- Få enkelte former for nettsjakkpartier godkjent for rating.
 
 

 

Slik finner du fram:
Nytt og gammelt
Hovedside
Oppdateringer
førsteraden
turneringer
Temasider
BGP/UGP
Boksiden
Jentesiden
USF
Terminliste
 

Stiftelsen
Formålsparagraf
Hva er nettsjakk
Om nyhetsgrupper
 
 
Nyhetsgrupper:

Nyhetsgrupper blir ofte sammenlignet med en oppslagstavle, hvor alle kan komme med meninger spørsmål og informasjon om et bestemt emne.

For å kunne lese fra og skrive meldinger til en nyhetsgruppe, trenger man et spesielt program. Har du Netscape eller en ny versjon av IE, har du allerede et (enkelt) slikt program på maskinen din.

Klikker du på no.fritid.spill.sjakk
vil du da allerede være i gang med å lese.
 
 


 

[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]