Ungdommens Sjakkforbund (USF)

Mer om organisasjonen, kretser og lokallag.
  Kommentarer til disse sidene; spørreskjema

[NSF||USF-hjemside|NORSK SJAKK|TOPPEN] Epost: sjakkfor@online.noOm innhold og oppdatering av disse sidene.

Informasjon på disse sidene kan ansees som offisiell informasjon fra Ungdommens Sjakkforbund.


Hva er Ungdommens Sjakkforbund?

Ungdommens Sjakkforbunds (USF) er, som navnet forteller, sjakkforbundet for deg som er 25 år og yngre. USF byttet navn fra  Norges Sjakkforbunds Ungdom (NSFU) fra 1.1.97.

HVORFOR BLI MEDLEM?

Alle sjakkinteresserte i Norge kan bli medlem i USF, men det er de under 25 år har fordel av medlemsskapet, som er svært rimelig (bare noen få kroner, avhengig av hvilken krets en tilhører). Gode grunner for medlemsskap er: For å bli medlem kontakter Du det lokallaget som ligger nærmest deg.

SELVSTENDIG ORGANISASJON

I 1977 ble den gang Norges Sjakkforbunds Ungdom ble opprettet som en egen, selvstendig organisasjon. Siden da har organisasjonen hatt sitt eget årsmøte som velger forbundsstyret, egne kretser i hvert fylke og egne lokallag på skoler og selvstendige lokallag med eget valgt styre. I stadig større grad har USF bygget opp en egen identitet, samtidig som det faller naturlig å ha et nært samarbeid med Norges Sjakkforbund. De to forbundene har en felles administrasjon med kontorlokaler i Frennings vei 3 i Oslo. For året 1995 mottok USF en statsstøtte gjennom Barne- og familiedepartementet på kr 571.281. Denne støtten gjør oss i stand til å gi medlemmene et ganske godt tilbud, som vi imidlertid hele tida arbeider med å gjøre enda bedre.

LNU

USF vil naturligvis først og fremst gi barn og ungdom et tilbud om å dyrke sjakk som hobby, men har likevel endel impulser å hente i kontakt med andre ungdomsorganisasjoner. Siden 1984 har USF (før NSFU) vært medlem i Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU).

FRIVILLIG INNSATS

Det aller meste som skjer i USF blir utført av frivillige. Sjakkentusiaster og foreldre er de viktigste gruppene som USF rekrutterer sine ledere fra. Sjakk er naturligvis vår altoverskyggende aktivitet, og vi vil at den skal utøves i et godt miljø.
 
 

[NSF|NORSK SJAKK|TOPPEN]