Ungdommens Sjakkforbund (USF)

Referater av allmen interesse.

Her legger vi ut referater fra styremøter, årsmøter  og andre ting av allmenn interesse.

 
 
Styremøter 
 
Årsmøter 
 
Referat 2 97/98
Referat 3 97/98
Årsmøte 1997 (20.)
 
 

[USF|NORSK SJAKK]