Mer om høringsutkastet
 

De kommentaren du finner nedenfor tilsvarer det skjema som er sendt alle kretser og lokallag for tilbakemelding. Dersom du er medlem i en sjakklubb, og ønsker å si din mening om utkastet, er nok den beste måten å kontakte styre/leder i klubben din. Ellers gir kommentarene nedenfor en grei forkaring på hva endringene vil innebære.

NM FOR UNGDOM
Kretsenes deltakerkvoter er her foreslått utvidet, siden medlemstallet i USF (dessverre) har falt mens interessen for NM (heldigvis) bare øker.
Den store endringen er utvilsomt rundeantallet
Det legges her opp til en todeling med flere runder og mindre tid i de to yngste klassene, og færre runder med mere tid i de tre eldste. Dette tror vi gir et spilletilbud bedre tilpasset spriket i målgruppe, men avviklingen kan bli litt mere komplisert enn dagens "Enhetsløsning".
(se vedlagte utkast til mulige spilleprogram).
Ni runder minsker utvilsomt sjansespillet i de to store yngste klassene. En runde mindre i de tre eldste klassene øker risikoen litt for en "ufortjent" topplassering der, men dette er mindre klasser og bedre betenkningstid reduserer sjansespillet. Er det bedre å beholde dagens ordning for de tre eldste klassene?
NM FOR UNGDOM| NM FOR SKOLELAG| NM FOR JENTER| NM FOR JUNIORLAG| DET ÅPNE JUNIOR-NM|  TOPPEN
NM FOR SKOLELAG
Deltakerkvoter er hevet og spilleopplegg differensiert, jfr kommentarene til Ungdoms-NM.
For øvrig foreslås lagpoeng nå tellende først, hvilket ikke skal gi seg urettferdige utslag når også rundeoppsettet baseres på dette.
 

NM FOR JENTER
Reglementet regulerer forhold vedrørende eventuell utenlandsk deltakelse, som imidlertid fortsatt forutsetter ønske fra arrangøren.
Rett til utenlandsrepresentasjon for Norgesmesteren i de to eldste klassene institusjonaliseres.
De tre yngste klassene fastlegges med seks runder (a la årets mesterskap), som gir et mindre anstrengt program med mere tid for sosialt samvær.
Under tvil foreslås aldersgrensen for øverste klasse hevet til NM for Ungdoms. Mesterskapet mister da statusen som juniorturnering, men forhåpentligvis kan det bli noe bedre deltakelse i eldste klasse.
NM FOR UNGDOM| NM FOR SKOLELAG| NM FOR JENTER| NM FOR JUNIORLAG| DET ÅPNE JUNIOR-NM|  TOPPEN

NM FOR JUNIORLAG
Her er det små og få endringer.
Som for NM for Skolelag, foreslås lagpoeng nå avgjøre både plassering og rundeoppsett.

DET ÅPNE JUNIOR-NM 
Har hittil ikke hatt noe offisielt reglement (!).
Vedlagte forslag institusjonaliserer stort sett nåværende praksis, og fastlegger garantier i forhold til bl.a. betenkningstid og utenlandsinvitasjoner.
NM FOR UNGDOM| NM FOR SKOLELAG| NM FOR JENTER| NM FOR JUNIORLAG| DET ÅPNE JUNIOR-NM|  TOPPEN

Slik finner du fram:
Nytt og gammelt
Hovedside
Oppdateringer
førsteraden
turneringer
Temasider
BGP/UGP
Boksiden
Jentesiden
USF
Terminliste
 
Hele den nye forslaget
NM FOR UNGDOM
NM FOR SKOLELAG
NM FOR JENTER
NM FOR JUNIORLAG
DET ÅPNE JUNIOR-NM 
[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]