Ny bok fra Tisdall
Improve Your Chess Now
 

På kadettlandslagets pensumliste er det kommet til to nye bøker: Training for the tournament player av Mark Dvoretsky og Improve Your Chess Now av Jonathan Tisdall.  

Dvoretskys bok har vært på markedet i flere år, og er regnet som en av de beste lærebøkene på dette nivået, Tisdalls bok er ny. Og ettersom den er skrevet av en av våre norske stormestre gir vi den en litt grundigere omtale.
I sjakk kommer man langt med lære seg forskjellige ting: Åpningsvarianter, taktiske og strategiske temaer, sluttspill osv. Og mye av dette kommer Tisdall inn på i sin bok. I kapitlene “The Value of the Pieces” og “Pattern Training” og i appendiksene “Mating Patterns” og “Common Tactical Themes” finner du nettopp slike temaer.

Men enda vanskeligere enn lære alle slags nyttige ideer er lære hvordan man tenker riktig. Hvordan finner du de riktige ideene? Hvordan vet du hvilke trekk du skal ta med når du regner varianter? Og hvordan regner du lange varianter så raskt og sikkert som mulig?

Noe av svaret på disse spørsmålene finner du i Tisdalls bok. I kapitlet “The Fabled Tree of Analysis” tar han utgangspunkt i Kotovs kjente “varianttre” og ser på hvordan sterke spillere finner gode trekk i virkeligheten. Og kanskje aller mest spennende er kapitlet “Blindfold Chess and Stepping Stone Diagrams” der han foreslår forskjellige måter å bli bedre til å regne varianter.
Hvis du kan lese engelsk og har kommet så langt som sjakkspiller at du synes det er vanskelig å bli bedre, er dette boken for deg. Og hvis du bare har lyst til å bli underholdt av interessante stillinger, overraskende tanker og spennende sitater er dette også boken for deg.

Improve Your Chess Now
Cadogan Chess 1997

(førsteraden sverre johnsen)
 

Slik finner du fram: 
Nytt og gammelt 
Hovedside 
Oppdateringer 
førsteraden 
turneringer 
Temasider 
BGP/UGP 
Boksiden 
Jentesiden 
USF 
Terminliste 
 
 
[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]