BGP/UGP turneringer

Rapportering av resultater


Reglementet for arrangører (fra håndboka)

Hva skal sendes inn?
Hva er raskest?
Hva er best?
Hvordan sende resultater som e-post?

Hva er raskest?

  1. Send resultatene som e-post til ikongevo@online.no og sjakkfor@online.no
  2. Fakse  til 85031819 (privat til BGP-ansvarlig).
  3. Sende/fakse  resultatene fort til sjakk-kontoret (Frenningsvei 3)
Metode 1 vil normalt gi oppdatering her samme kveld, 2-3 påfølgende mandag/tirsdag..

Obs! I alle tilfeller skal (orginal) melding også  sendes forbundskontoret. (Det holder å sende resultater bare som epost.)Hva er best?

E-post er klart å foretrekke for rask oppdatering av sammenlagtslister og for å få turneringen lagt ut på vår hjemside, og i førsteraden. Send helst melding både til ikongevo@online.no og sjakkfor@online.no.

Faks var det vanligste i 1997. I 1998 var det omtrent 50/50 i bruk av faks og epost. Fra 2002 kommer nesten alt som epost.

Vi godtar godtar BGP/UGP resultater kun som e-post, det er ikke nødvendig å sende papirkopi.

Resultater mottatt som e-post kan også bli publisert her i komplett form. Eksempel. 
Ennå bedre er det om vi får filene Turneringsservice bruker, se nedenfor  for mer info.

(Nå vil alle turneringer bli lagt ut med minst en oversikt over spillere og BGP-poeng, uansett format vi mottar resultatene i.)


Hvordan sende resultater som e-post?

Du har resultatene som Turneringsservice-fil
Du har resultatene som en tekst-fil (ofte med efternavnet .txt)
Du har .htm-filer som TS skriver ut
Du har resultatene som en tekstbehandlings-fil (Word o.l.)
Du skriver resultatene rett inn i en mail

Fortsatt proble

Du har resultatene som Turneringsservice-fil 

Vi kan lese dette formatet direkte, så det beste er å sende oss .trn og .grp filer som vedlegg. Disse filene inneholder alle de opplysninger vi trenger. Det samme kan ikke sies om de HTML-tabellene og RTF-filene TS produserer, da fødselsdato og av og til klubb mangler. Disse filene kan derfor ikke godtas som innrapportering. Både ved registrering av BGP-poeng, publisering på internett og i førsteraden brukes ofte et program som jeg har kalt Ekstraservice. Dette programmet lager tekstfiler og  HTML-filer  i en rekke formater. HTML-formatet ligner på turneringsservice sine, men setter inn fødsaelsdato og BGP-poeng etter ønske.

Slik går du fram for å sende inn:
Er turneringen spilt i en gruppe er alle opplysninger i filen som heter trn.Dersom turneringen er splittet i flere grupper, må både trn filen og grp filene leggs ved. Har du problemer med å finne disse filene på diskett/hardisk kan du f.eks søke etter de med å oppgi dette etternavnet. Har du en katalog med masse slike filer, vil du kunne finne de aktuelle med å sortere de etter dato.
Disse filene sendes da som et vedlegg til e-posten. Hvordan dette gjøres varierer etter hva slags post-program som brukes, men pleier å være lett å finne ut av selv om du ikke har brukt denne muligheten før. (Vedlegg er ofte merket som en binders)
Registrering og publisering er nå veldig effektivt når vi får turneringen i dette formatet.

Du har resultatene som en tekst-fil (ofte med efternavnet .txt)
Tekstfiler er en kjapp måte å sende resultater på, og en brukbar kilde for oss til å lage en web-side.  Det er bedre å sende inn en separat tekstfil som vedlegg enn å skrive eller lime den inn i en epost. (Dette er et generelt godt råd.)

Kjente problemer med å lage tekstfiler fra TS
Har du problemer med å få ut en tekst-fil fra DOS-versjonen av TS, så skyldes dette at bredden på tekst-filen er satt til 0. Dette kan rettes ved å endre instillingen under skrivere. Kontakt levrandøren  for nærmere info om dette.

Er du så uheldig å ha en Windows-versjon av TS, kan du ikke eksportere resultatene på noen fornuftig måte. Løsningen er å finne fram DOS-versjonen av programmet. Nyere versjoner av Windows-programmet lager RTF og HTML-filer, men i BGP-sammenheng er også disse utilstrekkelig (fødselsdato blir ikke listet ut.).

Du har resultater som html-fil fra TS
Merk at disse ikke inneholder fødselsdato og derfor i mange tilfeller ikke nok informasjon. Bruk heller TRN og GRP-filene fra TS om mulig.

Du har resultatene som en tekstbehandlings-fil (Word o.l.)
Dette er særlig aktuelt dersom Turneringsservice eller tilsvarende programmmer ikke er brukt under turneringen.
Er dette et populært tekstbehandlingsformat, kan filen sendes som vedlegg til e-postmeldingen. Ikke send en Word-fil fra Word.
Ellers er det enklere å bruke klipp og lim her: Hent dokumentet fram på skjermen, marker teksten,  kopier teksten (f.eks Ctrl og Insert i Windows) og lim den inn i e-postmeldingen.
Excel er nesten et bedre format enn Word å sende inn i. Tidligere var det problemer med at nyere formater ikke kunne leses av gamle programmer, men dette ser ut til å være mindre aktuelt nå i 2003.

Du skriver resultater direkte inn i epostmeldingen
Nei, helst ikke! Bruk heller Notpad eller lignende og send dette som et vedlegg. Da vil du selv også ha en bra kopi av filen. Det som blir skrevet inn i en mail vil miste formatering, og blir derfor veldig stygt om det skal legges ut på internett.

Fortsatt problemer?
Send en mail til ikongevo@online.no eller ring med privat på tlf 69 254205. (24-timers service nesten)Arrangøren har følgende plikt etter en BGP/UGP turnering:
Arrangøren skal straks etter turneringen sende komplett resultatliste for hver klasse, sammen med en GP-avgift på kr. 10 (kr 25 for ungdomsklassen) pr. spiller, til USF, Frennings vei 3, 0588 Oslo 5, postgiro 0803 2037349 eller bankgiro 6090.06.03161. Resultatlisten skal inneholde, navn, fødselsdato, lokallag, poengsum og eventuelt kvalitetspoeng. Listen skal være skrevet i plasseringsrekkefølge.

Komm:
Det er ikke krav til påføring av BGP/UGP-poeng og det vil som regel være nok å sette på en merknad om noen deler plassering eller lignende.
Påføring av fødselsdato for spillere syndes det en del imot, og særlig i forbindelse med nybegynnerklasse er dette en fatal mangel.Hensikten med rask oppdatering.
USF håper at med å gjøre resultater og sammenlagtsresultater mer tilgjenglig, så vil interessen for turneringene øke både blant spillere og andre. Det blir for eksempel mulig å skaffe både resultater og sammenlagtstilling  her til å skrive en artikkel i lokalavisa.  Vi mener også at BGP/UGP turneringene våre er noe av det mest salgbare vi har både med hensyn til å gjøre sjakk populært og som mulighet til å skaffe sponsorer.

oppdatert 6.12.04. [NORSK SJAKK|USF|TOPPEN]