USF kan tjene på spilleautomater
 
 

Norges Sjakkforbund har fått avslag på en søknad om å sette opp spilleautomater. Nå tyder mye på Ungdommens Sjakkforbund (USF) søker istedet.

 Ifølge saksbehandler Anita Fjærem, som er underdirektør i Justisdepartementet, vil en søknad fra USF bli annerledes vurdert. Fjærem sier også at organisasjoner på størrelse med USF tidligere har oppnådd godkjenning. Viktig i denne sammenheng er at de fleste medlemmene er under 18 år.
 I avslaget heter det at godkjenning til å sette opp utbetalingsautomater bare kan gis til organisasjoner som "ivaretar et samfunnsnyttig eller humanitært formål". Det legges vekt på at foreningene er "virksomme blant barn og unge eller har en sosial betydning for andre enn foreningens egne medlemmer". Det er lotteriloven som avgjør hvilke formål som anses såkalt lotteriverdige.
 Det er uklart hvilke økonomiske konsekvenser en anledning til å sette opp spilleautomater vil få for sjakken, men inntektspotensialet skal etter sigende være stort. På en enkelt maskin er det mulig å tjene titusenvis.

STØTTE FRA NSF
President Erling Fløtten i Norges Sjakkforbund sier at han i utgangspunktet støtter en ny søknad med USF som avsender fremfor at NSF skal anke vedtaket. Men NSFs advokat Jon-Terje Hagenlund mener at forbundet er blitt forskjellbehandlet i forhold til andre foreninger det er rimelig å sammenligne seg med. 
 Derfor vil Fløtten lytte til juridiske råd de nærmeste dagene og vurdere om saken skal ankes inn for domstolene eller Sivilombudsmannen før klagefristen på tre uker går ut. Uansett vil Ungdommens Sjakkforbund søke om godkjenning. Får USF tillatelse til å sette opp automatene, er det rimelig å vente at inntektene deles på forbundene.

DOBBELTMORAL?
Heller ikke Ungdommens Sjakkforbund liker at barn og unge legger igjen store summer på spilleautomater, og støtter et varslet lovforslag fra Justisdepartementet om aldersgrense for slike automater. Selv om aldersgrense kan bli vanskelig å håndheve, er det et viktig signal om at målgruppen ikke er mindreårige.

(ole valaker) 
 

Slik finner du fram: 
Nytt og gammelt 
Hovedside 
Oppdateringer 
førsteraden 
turneringer 
Temasider 
BGP/UGP 
Boksiden 
Jentesiden 
USF 
Terminliste 
 
 
[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]