Ofstad innstilt som president 
 

Innstillingen fra valgkomiteen i Norges Sjakkforbund på nytt sentralstyre er nå klar. Per Ofstad (Follo) er komiteens president-kandidat, mens det kommer benkeforslag på Roger Finjord (Øksfjord). Det er første gang på mange år at det stiller to kandidater til sjakkforbundets toppverv, og det er ventet stort oppmøte på kongressen. 

Torsdag offentliggjorde valgkomiteen sine forslag til kongressen. Som kjent må både president Erling Fløtten (helse) og visepresident Frode Ludvigsen (jobb) trekke seg fra sine verv. Valgkomiteen ønsker Per Ofstad fra Follo sjakkforening som ny president og Thor Geir Harestad fra Randaberg som nytt styremedlem. Ny er også Bjørn Åge Christenson fra Nordstrand på varaplass.  
Ofstad har uttalt til Aftenposten at han særlig vil jobbe for å bedre kontakten mellom sentralleddet og klubber og kretser. Han har også levert tre forslag som kongressen skal ta stilling til: 1) Å avskaffe det norske monradsystemet, 2) Differensiert medlemskap og 3) Å kutte ut miniputt, lilleputt og kadett i Landsturneringen. 

MOTSTYRE 
Benkeforslag er uvanlig i Norges Sjakkforbund, særlig på presidentposten. Denne gang er det imidlertid klart at det kommer minst et benkeforslag - på et motstyre. Blant andre Ungdommens Sjakkforbund støtter alternativet med Roger Finjord fra Øksfjord som president og Odd Flattum fra Modum og Trond Eikeland fra Fana som styremedlemmer. Flattum er visepresident i Norges Olympiske Komite og ordfører i Modum. Han er også kjent som tidligere president i Norges Fotballforbund. Ifølge dette forslaget blir Simen Agdestein og Hans Teigum, begge OSS, varamenn. 
Finjord-styret går til valg på følgende punkter: Forholdet til ungdomssjakken, å ha døren åpen til idretten, opprette en klubb- og kretskontakt samt å bruke sine mange kontakter i idrett- og næringsliv til å skaffe inntekter og samarbeidspartnere for forbundet.  

KJEKEN I RU  
Den nylig avgåtte generalsekretær i NSF og USF, Johs. Kjeken, blir ikke helt arbeidsledig i kommende perioden. Han er innstilt av valgkomiteen som nytt medlem i Reglementsutvalget. Hans etterfølger på sjakkontoret, IM Bjarke Kristensen, kan bli nytt medlem av Eliteutvalget, sammen med GM Jonathan Tisdall og Dag Lauvås. NSF får også nye revisorer: Erling Kristiansen og Hans Richard Tjøme.  

ROKERING I USF  
Det blir også forandringer i Ungdommens Sjakkforbund etter tre år med Ole Valaker som leder. Valaker bytter plass med Espen Andersen hvis valgkomiteens innstilling blir tatt til følge. Begge er innforstått med en slik løsning og rokeringen skyldes at Valaker skal begynne som redaktør og disponent i Finnmarksposten i Honningsvåg. For øvrig ser det ikke ut til å bli noen store endringer i USF-styret.    

· NSFs kongress: søndag 5. juli kl. 10.00  
· USFs årsmøte: mandag 6. juli kl.10.00      

 

Slik finner du fram: 
Nytt og gammelt 
Hovedside 
Oppdateringer 
førsteraden 
turneringer 
Temasider 
BGP/UGP 
Boksiden 
Jentesiden 
USF 
Terminliste 
 
 
[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]