Valaker gjenvalgt i USF
 

På et udramatisk årsmøte i Ungdommens Sjakkforbund ble Ole Valaker gjenvalgt som leder. 

Valgkomiteens innstilling ble fulgt til punkt og prikke, det betyr også at nåværende nestleder Espen Andersen og turneringssjef Hans Olav Lahlum fortsetter. Nye i styret er Nils P. Mikkelsen (Sandnes-Ganddal) og Bjørn Aage Christenson (Nordstrand SKU). Ny er også Tore Tjensvoll (Steindal SL) på varaplass, mens Gunnar Einvik tok gjenvalg på den andre varaplassen. Styremedlemmene Tore Hansen og Hans-Inge Kongevold var ikke på valg.

 

BARNEIDRETT BLIR PROBLEM?

Ole Valaker sa at han var fornøyd med sammensetningen av det nye styret både i USF og i NSF, og at den neste perioden blir spennende. Et klart flertall i NSF-styret stiller seg bak strategiplanen den tapende presidentkandidaten Roger Finjord la frem, der det var en markert ungdoms- og idrettsprofil.

Når det gjelder tilnærming til Norges Idrettsforbund, er det klart at også USF må være veldig oppmerksom på at det vil være vanskelig å tilpasse seg reglene for barneidrett. Blant annet blir det neppe mulig å arrangere miniputt og lilleputt i Landsturneringen hvis sjakken går inn i idrettsforbundet.

 

HETT OM AUTOMATER

Det heteste diskusjonstemaet på årsmøtet ble spilleautomater. Ungdommens Sjakkforbund forbereder en søknad om å få sette opp automater som kan gi store inntekter. 

Særlig leder i Brattås USK, Gunnar Lie, tok sterkt til orde mot en slik søknad til av prinsipielle grunner. Han ville ikke USF skal fremme spillegalskap og bidra til at barn og unge blir avhengige og får problemer. 

Leder Ole Valaker svarte at nettopp derfor hadde både han og flere i styret et ambivalent forhold til å tjene på spilleautomater, men at han i hvert fall ville prøve å få godkjenning og så la det neste årsmøtet avgjøre om det skal settes opp automater. En slik fremgangsmåte ble begrunnet med at delegatene ikke var forberedt på saken og at mye tyder på at søknaden uansett vil ta et halvt år å behandle i Justisdepartementet. Dette ble også tatt til følge.

 

NYTT TURNERINGSREGLEMENT

Etter et samordnet forslag fra Øystein Brekke og forbundsstyret ble det vedtatt av turneringsreglement fra nå av skal vedtas av årsmøtet, mens styret fastsetter mer detaljerte regler for de enkelte mesterskap. Samtidig ble et revidert turneringsreglement vedtatt, en revisjon Brekke mente ville lette arbeidet for NM-arrangørene og heve kvaliteten på mesterskapene.

En programkomite går nå igjennom NM-reglementene, og vil tidlig på høsten trolig foreslå flere endringer. Denne komiteen fremla også et disiplinærreglement. I den forbindelse ble punkt 13 i lovene revidert til følgende: "Personer som i forbindelse med USF-mesterskap eller øvrige aktiviteter viser særlig dårlig oppførsel eller bringer sjakken i vanry, kan av arrangøren eller andre impliserte innrapporteres til USF for disiplinære forføyninger. Avgjørelse i slike saker treffes etter organisasjonens disiplinærreglement, av et disiplinærutvalg oppnevnt av forbundsstyret." Oppnevnt til utvalget er Egil Arne Standal, Øystein Brekke og Gunnar Lie.

31 delegater hadde møtt frem på årsmøtet mandag morgen i Njårdhallen, samtidig som 3. rundepartiene i miniputt og lilleputt startet. Årsmøtet varte i snaut tre timer.

 
NB! Johs. Kjeken ble applaudert inn som æresmedlem i Ungdommens Sjakkforbund. Dagen før ble han æresmedlem i NSF. Vi kommer tilbake med egen sak om dette.
 

Slik finner du fram: 
Nytt og gammelt 
Hovedside 
Oppdateringer 
førsteraden 
turneringer 
Temasider 
BGP/UGP 
Boksiden 
Jentesiden 
USF 
Terminliste 
 
 
[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]