førsteraden er medlemsbladet i Ungdommens Sjakkforbund. Bladet kommer ut seks ganger i året og distribueres til alle medlemmer i USF samt tillitsvalgte i Norges Sjakkforbund. Opplaget er 3000, unntatt nr. 1, som trykkes i 4000 eksemplarer.
 

Redaktør i førsteraden
 

  • Er du interessert i sjakk?
  • glad i å skrive
  •  ... og evner å formidle stoff på en spennende måte?

Da kan du være den vi søker. Nåværende redaktør i førsteraden ønsker avløsning etter sju år. Det betyr at vervet er ledig fra første høstnummer.

førsteraden er i utvikling. I fjor økte både sidetallet og formatet. Bladet produseres på moderne teknisk utstyr (Quark og Photoshop). Behersker du sideuttegning og/eller scanning av bilder, er det en fordel, men ingen forutsetning. På samme måte ser vi gjerne at du har erfaring fra skriftlige medier, for eksempel lokalavis.

Stillingen er lønnet etter avtale. Søknadsfrist er 20. mai.

Lyst på jobben? Send en kort, skriftlig søknad med referanser og arbeidsprøver til Ungdommens Sjakkforbund, Frennings vei 3, 0588 Oslo. Spørsmål om stillingen kan rettes til red Sverre Johnsen 22 598401 eller leder i USF, Ole Valaker, 90 537576. Bruk gjerne også e-post: Sjakkfor@online.no
 

 

Slik finner du fram: 
Nytt og gammelt 
Hovedside 
Oppdateringer 
førsteraden 
turneringer 
Temasider 
BGP/UGP 
Boksiden 
Jentesiden 
USF 
Terminliste 
 
 
[førsteraden|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]