Endring av passord

Det er smart å endre det passordet du har fått til et som er letter å huske og ikke så lett for andre å gjette.

Brukernavn

Det passordet du har nå

Nytt passord. Det er best om passordet ikke inneholder noe annet enn bokstaver (uten norske tegn) og tall. Det skilles mellom små og store bokstaver.

Gjenta nytt passord for kontroll