BARNAS GRAND PRIX OG 

 UNGDOMMENS GRAND PRIX 

 BGP & UGP 
 I SJAKK 1998 

 Gjeldende reglement for "BGP" og "UGP" står i Håndbok for 1996.
Endringer fra 1998 skrevet med rødt

KLASSEINNDELING 1998 
 
  •  BGP:
    • Miniputt :Født 1987 eller seinere.
    • Lilleputt :Født 1985 eller seinere.
  •  UGP: 
    • Kadett :Født 1982 eller seinere.
    • Ungdom :Født 1973 eller seinere. 
POENGSKALAER 

 a) I hver turnering tildeles spillerne i hver klasse GP-poeng ifølge resultatlisten etter følgende skala: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 

 b) Om det i turneringen bare er deltakere fra ett lokallag, eller om det i en klasse er mindre enn 6 deltakere, gjelder følgende skala: 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 

 c) Det kan etter søknad arrangeres turneringer med ekstraordinær (tett) poengskala: 20, 19, 18, 17, osv. ned til 1. Normalt godkjennes én slik turnering i hver krets. 
 d) Fra 1998 får alle deltakere minst 5 poeng. 25 poeng (tilsvarende 5 deltakelser) gir diplom.

En spiller kan tildeles sammenlagtpoeng i bare en klasse i hver turnering. Spillerne kan delta i så mange turneringer de måtte ønske, men tellende er de 5 resultater som gir høyest poengscore. Spillere med like mange GP-poeng deler plasseringen. 

 

AVGIFTER 

 Arrangøren betaler i hver turnering en avgift til USF pr deltaker: 

 Klasse Miniputt, Lillputt og Kadett: Kr. 10. Klasse Ungdom: kr. 25. 

SAMMENLAGTPREMIERING  

 BGP: Det gis premier til de 100 beste i hver klasse og til alle som har deltatt i minst 5 turneringer. Pokaler til de 10 beste, sjakkbøker og diplomer til de 10 neste, forøvrig diplomer. 

 KGP: Det gis premier til de 50 beste i hver klasse og til alle som har deltatt i minst 5 turneringer. 1: Sjakkstipend på kr. 1.500, 2: Sjakkstipend på kr. 1.000, 3: Sjakkstipend på kr. 500, 4-10. Gavekort Sjakkutsalget på kr. 200, 11-25. Gavekort Sjakkutsalget på kr. 100, 26-50. Diplomer. 

 UGP: De 10 beste vil bli premiert som følger  1: 2000, 2: 1.500, 3: 1.000, 3-10: Informator. 

Ungdommens Sjakkforbund, Frennings vei 3, 0588 Oslo 

 Tlf. 22 15 12 41, fax 22 71 00 07