Programkomite

Ungdommens Sjakkforbund har nedsatt en programkomite som skal jobbe med spørsmål knyttet turneringsreglement, lover og regler i forbundet.
Komiteen skal blant annet ta stilling til et forslag fra Brattås USK
ved Gunnar Lie om å redusere antall norgesmesterskap, et forslag
årsmøtet valgte å oversende styret. I komiteen sitter Hans Olav
Lahlum, Dag Lauvås, Johs. Kjeken og Ole Valaker. Kvartetten regner
med å kunne legge frem sitt arbeid i god tid før neste årsmøte i Oslo.
 

[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]