Ungdommens Sjakkforbunds
Jenteside
Ser på BGP/UGP sesongen 1997
 
BGP/UGP samlet også i år mange deltakere, faktisk 674 registrerte deltakere og 2082 starterer. Dette er tall en må være godt fornøyd med. Men hvordan var det med jentene? I denne artikkelen teller jeg sammen litt og prøver å sammenligne jentenes innsats med guttene. 

Til høyre ser du tallene. Litt overraskende er det forholdsvis flere jenter som har deltatt i Lilleputt-klassen enn i Miniputt. Dette er vanskelig å forklare, men kan vel tolkes som at jentene beholder interessen for sjakk på barneskolen.  Ellers så er dessverre tendensen klar; jentene slutter å spille sjakk når de blir eldre, og de slutter fortere en gutta. Dette er dessverre også noen en kjenner igjen fra egen sjakk-hverdag.

Når det gjelder innsatsen til jentene blir bildet noe annerledes. 5 spillere av tilsammen 345 miniputter oppnådde 100 poeng. At en av de (kun) 41 jentene i klassen, Hanne Jervan,  skulle komme blant disse var i alle fall bra. Samme Hanne var også årets ivrigste deltaker med 15 turneringer! Ellers så hevdet jenten seg normalt i denne klassen. 
I Lilleputtklassen hevdet jentene seg også bra, men uten å få noen topp-plassering. Men Laila Viestad, Sandra Lorentzen og Marte Egeland vant hver sin turnering.
I Kadettklassen herjet Silje Bjerke i turneringen på Østlandet og havnet til slutt på en delt 2. plass. Også de andre kadettjentene gjorde en så bra innsats at en må kunne si at jentene var best i denne klassen. 
I juniorklassen spilte jentene 3 turneringer tilsammen. Dette er først og frems et skuffende lavt tall. Men det er ikke noe tvil om at Nina Hagesæther og Ellen Hagesæther er bedre enn den gjennomsnittlige junioren.

Konklusjon 
En ser at jenter slutter fortere enn gutter å spille disse turneringene når de kommer i kadett-alderen. En ser også at de jentene som fortsetter er bedre enn guttene (dersom en korrigerer bare litt for at det er så få jenter). 
Er det ikke fint at jentene er så flinke da i alle fall?
Nei! For dette tyder jo på at det er de nest beste jenten som slutter å delta, slik at det bare blir de beste igjen. Og at en like god spiller ville fortsatt å delta dersom han var gutt.

Ovenstående er altså bare for BGP/UGP turneringer, og gir ikke nødvendigvis noe solid grunnlag for konklusjonene ovenfor. Håper jeg blir vedig overrasket til Jente-NM i Fredrikstad.

(Hans-Inge Kongevold)

Antall jenter som har tatt BGP/UGP poeng
 
Klasse Antall Jenteprosent
Miniputt 41 12 %
Lilleputt 29 17 %
Kadett  7  6 %
Junior  2  4,5 %

Spillere som ikke har tatt BGP-poeng er ikke med i denne beregningen. Bare de 15 beste oppnår BGP/UGP poeng.

Når tallene sammenlignes må en tenke på at Miniputt omfatter spillere inntil 11 år, mens lilleputt bare har 2 årskull og kadett 3 årskull.
Ungdomsklassen er faktisk den største med 8 årskull.
 

Se BGP-siden for komplette resultater.
 
 
Om å sammenligne gutter og jenter 
Så lenge det er mange flere gutter enn jenter som deltar, så kan en ikke bare se på hvem som vinner klassene f.eks. Mulighetene for at 6 % av deltakerene i kadettklassen (jentene) skal komme på en av de 3 første plassene er selvfølgerlig mye mindre enn om det var 50% jenter med. (Forutsatt at plasseringene var tilfeldig eller at alle var like gode.)
Dersom jentene plasserer seg bedre enn forventet ovenfor, så kan man si at jenter er bedre enn gutter til å spille sjakk.

Det går faktisk an å regne ut dette ganske nøyaktig. Men dette er slikt som passer best for unge gutter (med tykke briller), og som derfor ikke har noe på en jente-side å gjøre.

 
 
 

Kommentarer til denne artikkelen mottas gjerne. Kommentarer sendes direkte til hjemsiden eller til sjakk-kontoret.
  

[NSF|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]