Skjønnhetspremiene!

Den suverene jury og dommer, stormester Rune Djurhuus, har talt:

Klasse E: Jon Engh Egeland for sitt svarte parti fra 6. runde mot Ørnulf
Stubberud

Kommentar: Svart får en posisjonell god stilling etter åpningen, og han øker planmessig fordelen inntil en kombinasjon avgjør partiet. Hvit taper uten å gjøre noen åpenbare store feil.

Klasse D: Jo Vederhus for sitt hvite parti i 3. runde mot Ludvig Nielsen

Kommentar: Hvit spiller et friskt springeroffer og ender opp i et tårnsluttspill med to merbønder (en dobbel c-bonde) som han fører sikkert til seier.

Klasse C: Carl Fredrik Ekeberg for sitt parti som svart i 3. runde mot Ståle Sending

Kommentar: Svart ofrer bonde for å få et stort bondesentrum. Ekebergs 12. trekk viser god stillingsforståelse. Ekeberg stormer på mot hvits
kongestilling. Hvit kjemper tilbake så godt han kan, men når kruttrøyken har lagt seg, har hvit tapt en kvalitet.

Klasse B: Harald Borchgrevink for sitt svarte parti i 5. runde mot Thomas Ovnerud

Kommentar: Hvit startet partiet best og får angrepssjanser mot svarts konge. Svart forsvarer seg tålmodig og kontrer inn helpoenget i c-linja.

Klasse A: Dagfinn Snarheim for sitt parti som hvit i 4. runde mot Helge A. Nordahl

Kommentar: Et klassisk Siciliansk angrepsparti med springeroffere på d5 og f5. Hvit realiserer sikkert merbonden i tårnsluttspillet som oppstår.

Partiene finner du her i PGN-format

Om PGN

Tilbake til NM-siden

Bilder fra NM

USF-hjemsiden