Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund søker

GENERALSEKRETÆR

NORGES SJAKKFORBUND
Frennings vei 3, N-0588 Oslo  
Tlf. +47 22 15 12 41,
faks +47 22 71 00 07
Bankgiro 6011.05.33090, 
postgiro 0809 5124748.
 

Nåværende generalsekretær ønsker å fratre stillingen etter endt
åremålsperiode den 1. mai 1998, og vi søker en etterfølger fra denne
dato. Generalsekretæren leder det daglige arbeidet på forbundenes
felleskontor i Oslo der det i tillegg er en ansatt kontormedarbeider
på deltid og en utplassert sivilarbeider. 

Generalsekretæren er ansvarlig for gjennomføring/oppfølging av vedtak
fattet av styrene i de to forbund, kontakt med klubber, lokallag og
kretser, redigering av forbundsstoff i Norsk Sjakkblad og førsteraden,
redigering og utsendelse av forbundspost, oppsetting av forbundenes
terminlister, kontakt med arrangører av NSFs og USFs turneringer,
administrasjon av  representasjonsoppgaver, kontering og føring av
forbundenes regnskaper, klargjøring av søknad om driftsstøtte til USF
fra Barne- og familiedepartementet, m.m. 

Arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke, i tillegg kommer deltagelse på
styremøter i de to forbundene. Vi søker en pågangsrik medarbeider evne
til å arbeide selvstendig. Søkeren bør ha kjennskap til norsk sjakks
organisasjoner og virkefelt, samt ha god evne til å uttrykke seg
skriftlig og muntlig. Søkeren må beherske engelsk og være fortrolig
med PC som arbeidsredskap.

Stillingen er lønnet i statens regulativ lønnstrinn 24-28. I tillegg
kommer statens B-regulativ 5 for deltagelse på styremøter. Stillingen
er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til nåværende
general-sekretær på NSFs kontor tlf. 22 151241. Søknad og CV sendes:
Norges Sjakkforbund, Frennings vei 3, 0588 Oslo. 

Søknadsfrist 10. mars 1998.
 

[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]